Фото галерија: Средба на ЗМНР Исаки со амбасадорот на Јапонија

Слика 1
Слика 2